Într-o societate în care a fi creştin înseamnă a fi anacronic şi pentru care principiile morale, pentru cei mai mulţi, sunt demodate, Liceul Teologic Baptist "Emanuel" este o şcoală confesională, subordonată Bisericii Baptiste "Emanuel", din a cărei iniţiativă a fost şi înfiinţată.

Considerând Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind nu doar o sursă de înţelepciune, ci şi un adevărat izvor de viaţă, această şcoală, ce aşează la temelia educaţiei oferite elevilor Sfânta Scriptură, îşi are moto-ul inspirat din Epistola lui Pavel către Efeseni, mai exact din Ef. 4:25. "Fiecare să spună aproapelui său adevărul".

Conducerea şcolii îi asigură prin aceste rânduri atât pe elevii acestei şcoli, cât şi pe cei care intenţionează să devină elevi ai liceului nostru că acest moto este urmărit în toate acţiunile întreprinse în cadrul acestei instituţii şi în afara ei, atât în ceea ce priveşte relaţiile dintre elevi, cât şi în ceeea ce priveşte relaţiile acestora cu dascălii lor, întrucât deopotrivă profesori şi elevi ai Liceului Teologic Baptist "Emanuel" Oradea consideră în acord cu afirmaţia lui Daniel Webster de acum 150 de ani că "Dacă nu vom spune adevărul atunci vom avea minciună". În viziunea acestei şcoli zona "gri" ca şi cale de mijloc între adevăr şi minciună nu există, întrucât o astfel de opţiune este sinonimă cu compromisul şi degradarea morală.

Conştienţi, de asemenea, de valoarea deosebită a afirmaţiilor lui Pavel sperăm ca ele să devină şi moto-ul celor care aleg liceul nostru şi implicit a ta. Fie ca sprijinit de Duhul Sfânt să faci din ele principiul călăuzitor al tău nu doar pe parcursul vieţii de elev, ci şi după aceea. Aşa cum Dumnezeu a manifestat dragoste faţă de noi pe când noi eram încă păcătoşi, nici noi nu aşteptăm de la tine să fi desăvârşit, dar dorim din tot sufletul să te vedem dornic de a fi cât mai aproape de Hristos.

Pastor Negruţiu Florian